Ekstraksiyon Kitleri

Manuel Ekstraksiyon Kiti

Vücut dışı tanı amaçlı insan plazma, serum ve nazofarengeal/orofarengeal sürüntüler gibi solunum yolu örneklerinden viral nükleik asit izolasyon ve saflaştırılması için kullanılması amaçlanmıştır. Yüksek saflıkta viral RNA izolasyonu, klinik teşhis ve moleküler araştırmalar için esastır. A1 Viral RNA İzolasyon Kiti, yüksek oranda saf viral RNA izolasyonu için hızlı ve basit bir yöntem sağlar. Enzimsiz protokol 20-25 dakikada tamamlanabilir. Özel olarak optimize edilmiş lizis/yıkama solüsyonları ve yalnızca viral RNA'ları yakalamak için tasarlanmış silika bazlı kolonları kullanıldığından, izolasyon işleminin sonunda yüksek verimlilik ve saflık elde edilir.

MagicPrep Hızlı Ekstraksiyon Kiti

DIAGNOTransfer Tüpü, 3 ml’lik viral nükleik asit ekstraktif ve koruyucu sıvı içerir. Solunum yolu enfeksiyonundan şüphelenilen klinik örnekler bu tüpe aktarıldığında, tüp içerisindeki sıvı doğrudan gerçek zamanlı PCR (qPCR) reaksiyonlarında kullanılabilir. Nükleik asit ekstraktif ve koruyucu sıvı, klinik örnekle temas ettikten 5 dakika sonra numunedeki tüm viral, bakteriyel veya ökaryotik patojenleri inaktive eder.