Hızlı Testler

Cirrus Antijen Testi

Cirrus COVID-19 Antijen Testi, solunum yolu nazofaringeal ve orofaringeal sürüntü örneklerinde SARS-CoV-2 antijeninin kalitatif tespitinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Antijen genellikle enfeksiyonun akut fazı sırasında alınan sürüntü örneklerinde tespit edilebilmektedir. Pozitif sonuçlar, SARS-CoV-2 nükleokapsid antijeninin varlığını gösterir ancak enfeksiyon durumunu belirlemek için sonuçların hastanın öyküsü ve klinik bulguları ile karşılaştırılması gerekmektedir.

Cirrus Antikor Testi

Cirrus COVID-19 IgM/IgG Antikor Testi, insan serumu, plazma ve tam kan numunelerinde SARS-CoV-2'ye karşı IgM ve IgG antikorlarının kalitatif tespitini yapan hızlı bir in vitro testtir.

SARS-CoV-2 virüsüne yakın zamanda veya daha önce maruz kalmanın belirlenmesine, aynı zamanda aşılanma sonrası antikor oluşumunun tespitine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Mevcut enfeksiyon, Gerçek Zamanlı Ters Transkriptaz (RT-PCR) veya dizileme ile doğrulanmalıdır.

Rapidfor® Antijen Hızlı Testi

Rapidfor® Antijen Hızlı Testi, nazofaringeal sürüntü örneklerinde SARS-CoV-2 antijeninin kalitatif tespitinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Rapidfor® Antijen Hızlı Testi, Covid-19'un akut fazı sırasında mevcut enfeksiyonu tespit etmektedir.

RapidFor ™ Covid-19 Antijen Hızlı Test Kiti profesyonel ve evde kullanım içindir.

RapidFor® IgG IgM Hızlı Antikor Testi

RapidFor® Covid-19 IgG/IgM Hızlı Antikor Testi, insan serumu, plazma ve tam kan numunelerinde SARS-CoV-2'ye karşı IgM ve IgG antikorlarının kalitatif tespitini yapan hızlı bir in vitro testtir.

Bu test geçmişte COVID-19 olup olmadığınızı ve virüse karşı antikorlarınız olup olmadığını tespit eder. Antikorlar, SARS-CoV-2 gibi enfeksiyonlarla savaşmak için bağışıklık sistemi tarafından üretilen proteinlerdir. SARS-CoV-2 (COVID-19) enfeksiyonuna maruz kaldıktan sonra antikorların vücutta gelişmesi günler veya haftalar alabilmektedir. IgM antikoru, Covid-19 enfeksiyonundaki en erken antikorlardır. IgG antikorları kanda daha sonra ortaya çıkmaktadır ve Covid-19 geçtikten sonra uzun süre daha kanda bulunabilmektedir.