Diğer Enfeksiyon Hastalıkları

RTA® BKV Real-Time PCR Kiti

BKV Real Time PCR Kiti insan serum, kan ve idrar örneklerinden BK Virüs DNA’sının kantitasyonu için kullanılan bir in vitro nükleik asit amplifikasyon kitidir. Bu kit diğer tüm klinik ve laboratuvar bulguları ile birlikte, potansiyel BKV enfeksiyon riski taşıyan transplant hastalarının tedavi süreçlerini yönetmeye yardımcı olur.

Özellikler

  • BKV genomu Majör T antijeni geni
  • Örnek Tipi: Serum, kan (EDTA)ve idrar
  • Valide Cihazlar ve Hassasiyet:
    • Bio-Rad CFX96-IVD -1,42 IU/ml