Diğer Enfeksiyon Hastalıkları

RTA®CMV Real-Time PCR Kiti

CMV Real-Time PCR Kiti insan serum veya plazmasından (EDTA) Cytomegalovirus (CMV) DNA’sının kantitasyonu için geliştirilmiş bir in vitro nükleik asit amplifikasyon kitidir.

Özellikler

  • Tüm ilgili genotipler ve alt tipleri
  • Örnek Tipi: Serum ve Plazma (EDTA)
  • Valide Cihazlar ve Hassasiyet:
    • Bio-Rad CFX96-IVD -60 IU/ml
    • Rotorgene-93 IU/m
    • Stratagene Mx3000/Mx3005pp- 116 IU/ml