Diğer Enfeksiyon Hastalıkları

RTA® HIV-I RNA Real-Time PCR Kiti

HIV-1 Real-Time PCR Kiti insan serumu veya plazma örneklerinde bulunan HIV-1 RNA’sının kantitasyonu için geliştirilen bir in vitro nükleik asit amplifikasyon testidir. Bu kit, ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) yöntemi ile çalışır.

Özellikler

  • Grup M alt tipleri A—H
  • Örnek Tipi: Serum ve Plazma (EDTA)
  • Valide Cihazlar ve Hassasiyet:
    • Bio-Rad CFX96-IVD -68 IU/ml
    • Rotorgene-94 IU/m
    • Stratagene Mx3000/Mx3005pp- 84 IU/ml