Mutasyon Tespit Kitleri

RUO Kitleri

Mutasyon Tespit Kitleri

DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 Mutasyon Tespit kitleri (RUO)* nazofarengeal, orafarengeal sürüntü ve bronkoalveoler lavaj örneklerinde SARS CoV 2 spesifik mutasyonu ile yabanıl tip alelin tespiti ve ayrımı için kullanılması amaçlanmış real time PCR tabanlı mutasyon tespit kitidir. Bu kit daha önce SARS CoV 2 pozitifliği kanıtlanmış izole örneklerin çalışılması için tasarlanmıştır.

Kit içeriğinde kullanıma hazır PCR Master mix ile pozitif ve negative kontroller bulunmaktadır. Her kit 3 gen bölgesi için primer- prob seti içerir:

(1) SARS CoV 2 Spike genindeki spesifik mutasyon (e.g., delH69V70 deletion),
(2) SARS CoV 2 Spike genindeki yabanıl tip alel ve
(3) İnsan ekstraksiyon kontrolü olan RNaseP geni

Bu bölgeleri üç farklı kanalda tespit eder:

(1) FAM™ kanalın yabanıl tip
(2) HEX/VIC kanalında spesifik mutasyon
(3) Cy5 kanalında insan ekstraksiyon kontrolü

DIAGNOVITAL SARS-CoV-2 Mutasyon tespit kitleri BioRad CFX96, the Thermofisher/Applied Biosystems Quantstudio 5, and the VERSANT kPCR Molecular System AD (QS5DX) real time PCR cihazları ile validedir. Teknik olarak FAM™, HEX/VIC ve CY5 kanallarına sahip real time PCR cihazlarıyla da uyumludur.

Download Diagnovital SARS-CoV-2 Mutation Detection Assays

Portfolio of Diagnovital Mutation Detection Kits for identifying SARS-CoV-2 variants

DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 delH69V70 Mutasyon Tespit Kiti (RUO) delH69V70 delesyonunu tespit eder.

Kullanım Talimatı

EN ES FR DE IT
DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 E484K Mutasyon Tespit Kiti (RUO) E484K mutasyonunu tespit eder.

Kullanım Talimatı

EN ES FR DE IT
DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 N501Y Mutasyon Tespit Kiti (RUO) N501Y mutasyonunu tespit eder.

Kullanım Talimatı

EN ES FR DE IT
DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 E484Q Mutasyon Tespit Kiti E484Q mutasyonunu tespit eder.

Kullanım Talimatı

EN ES FR DE IT
DIAGNOVITAL®SARS-CoV-2 K417N Mutasyon Tespit Kiti K417N mutasyonunu tespit eder.

Kullanım Talimatı

EN ES FR DE IT
DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 L452R Mutasyon Tespit Kiti L452R mutasyonunu tespit eder.

Kullanım Talimatı

EN ES FR DE IT
DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 P681H Mutasyon Tespit Kiti (RUO) P681H mutasyonunu tespit eder.

Kullanım Talimatı

EN ES FR DE IT
DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 P681R Mutasyon Tespit Kiti (RUO) P681R mutasyonunu tespit eder.

Kullanım Talimatı

EN ES FR DE IT
DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 K417T Mutasyon Tespit Kiti (RUO) K417T mutasyonunu tespit eder.

Kullanım Talimatı

EN ES FR DE IT
DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 T478K Mutasyon Tespit Kiti (RUO) T478K mutasyonunu tespit eder.

Kullanım Talimatı

EN ES FR DE IT
*Diagnovital SARS-CoV-2 Mutasyon Tespit kitleri sadece araştırma amaçlı kullanıma uygundur ve daha önce pozitifliği kanıtlanmış izole örnekler üzerinde çalışılmalıdır.